Subtraction/Oduzimanje

 

I was reading a poet
who felt sorry
for a bee
he had killed
I never met him
to ask him
if he ever repented
for what he had done
one June afternoon
just before a storm
I was on the phone
when a bee flew into the room
buzzing
and bouncing off the glass
from time to time
without hanging up
I grabbed a notepad
and on second try
plastered it against the windowpane
then from the kitchen
I took a napkin
collected the bee
wiped the stains
off the glass
crumpled it all into a ball
and threw it in the trash can
I finished my conversation
sat in an armchair
and looked out the window
I was thinking about the poet
who wrote the poem
about a bee
darting around his face
as he read the newspaper
and the creative surge
he must have felt
then.
 

 

Oduzimanje

 

Čitao sam pesnika
koji je žalio
za pčelom
koju je ubio

nisam ga nikada sreo
da bih ga upitao
da li se ikad pokajao
zbog toga što je uradio

u junsko poslepodne
nešto pred pljusak
dok sam razgovarao telefonom
pčela je uletela u sobu
zujala je
povremeno se odbijajući
o prozor

ne prekidajući vezu
dohvatio sam notes
i iz drugog pokušaja
zalepio je za staklo

onda sam iz kuhinje
uzeo salvetu
obrisao mrlju
pokupio mrtvu pčelu
i bacio je u kantu za đubre

završio sam razgovor
seo u fotelju
i gledao oblake
kako postaju sve tamniji

mislio sam o pesniku
koji je napisao pesmu
o pčeli
koja se vrzmala oko njegovog lica
dok je čitao novine

i u kolikom je
stvaralačkom zanosu
on bio tada.