Navega l’astre

 

Navega l’astre.

Estranys remers
guien la barca sagrada de les hores.

El Sol penetra l’horitzó,
dibuixa una mirada interminable,
unta els arbres, les roques,
perfuma l’oli, el vi,
enlaira el blat i l’ordi,
escriu el vent,
el roig color de terra,
instaura el seu cant fèrtil.

 

 

 

L’astre navigue.

D’étranges rameurs
guident la barque sacrée des heures.

Le Soleil pénètre l’horizon,
dessine un regard interminable,
il oint les arbres, les roches,
parfume l’huile, le vin,
fait lever l’orge et le blé,
il écrit le vent,
la couleur rouge de la terre,
et instaure son chant fertile.

 

traduction Mathilde Bensoussan