Golden Years

 

And again we’ll long
for the golden years
spent pining
after huge superstores
and touch-activated appliances
dreaming of the West
and the small tangerines
blooming in the window
we’re growing older & happier

I’ll take you away from here
this world is too sad
for you to take it seriously
you need love
your only high
I’m a mariachi
with a single string on my guitar
I’ll strangle you with it
by the lake the color of your eyes

from the lake I’ll carry you to the bathtub
from the tub I’ll carry you to bed
from bed I’ll carry you to heaven
if you don’t want to come back
I’ll be your destiny
you can keep me
for your life’s closing credits

 

[Translated from Serbian to English by Ana Božićević]

 

Zlatne godine

 

I opet ćemo žaliti
za zlatnim godinama
provedenim u čežnji
za ogromnim hipermarketima
i aparatima koji rade na dodir
sanjajući zapad
i malene pomorandže
koje cvetaju u prozoru
postajemo sve stariji i srećniji

odvešću te odavde
ovo je suviše tužan svet
da bi ga ozbiljno posmatrala
treba ti ljubav
droga koja te jedino diže
ja sam marijači
sa samo jednom žicom na gitari
zadaviću te njom
pored jezera boje tvojih očiju

sa jezera preneću te u kadu
iz kade preneću te u krevet
iz kreveta preneću te na nebo
ako ne želiš da se vratiš
biću tvoja sudbina
možeš me zadržati
za odjavnu špicu svog života